Now Playing Tracks

Niye bu kadar sevdim ki? Silhouette - Allen & Envy

Risk it all to find you
I’d risk it all to find you
To find you
To find you

I would climb the highest peak
Over land and over sea

I would climb so high
Just to be with you
Just to be with you
To be with you

I have felt cold, at night
Came down with Winter fall

And all that’s left is a fading silhouette
Silhouette
Silhouette
Silhouette fading

(Source: Spotify)

Unutmak mı, delisin,
Gitmesem de bekler orada deniz.
Gelirsem, bilmelisin
Benim beklememdir burada deniz.

Gitmek gibi geleceğim
Denizin delisine.
Delinin denizi gibi
O ne kadar giderse.

Özdemir Asaf

Ne beyân-ı hâle cüret ne figana takatim var
Ne recâ-yı vasla gayret ne firaka kudretim var

Yanaymı mı hasretinden geçeyim mi ülfetinden
Hele derd ü firkatinden sana bin şikâyetim var

Nice etmem âh ü efgan beni yâre geçdi yârân
Nigeh etmez oldu cânân buna pek kasavetim var

Düşüb ol cefâ-şiâre gönül oldu pare pare
Çekerim gamın ne çâre geçemem mahabbetim var

Geziyordun eşbeh eşbeh dedi kim ki gördü peh peh
Beri gel ki sana ey meh dahi çok hikâyetim var

O meh işte bana nisbet idiyor seninle ülfet
Bana Vâsıf açma sohbet sana pek adâvetim var

Gazel / Var (Enderunlu Vâsıf)
We make Tumblr themes